Demre'de İkona Nereden Alınır?

Demre'de İkona Nereden Alınır?

25 Şubat 2023

Demre' de ikona nereden alınır sorusunu cevaplamadan önce ikona ne demek ve ikona nedir   konusuna açıklık getirelim. İkona ürünleri Doğu ve Batı Ortodoks Kilise kültürlerinde duvarlarda sergilenen, genellikle İsa, Mesih, Meryem, azizler ve melek şeklinde kutsal kabul edilen figürlerin veya dini sahnelerin görsel semboller ve resimler ile anlatıldığı eserlerin tümüne verilen isimdir. İkona hediyelik eşya ürünlerinde, bu figürlerin özel tasarlanmış desenleri birçok farklı doğal, değerli veya yarı değerli malzemeler üzerine ağırlıklı olarak rölyef, fresk, dokuma, işleme, serigrafi, dijital baskı, ultraviyole baskı yöntemleri uygulanarak üretilir.

Tüm semavi dinlerde kullanılan ibadethanelerde, dua köşelerinde duaya odaklanmak ve ilahi enerji ile inananlar arasında iletişim kurmak için ruhani bir alan yaratılır. İkona Hristiyan inanç sisteminde, bu alanı oluşturmak için çok önemli bir yere sahiptir ve ibadet sırasında odaklanmanın, ilahi enerji ile bağlantı kurmanın en önemli yolu olarak kabul edilir. İkona ne demek, ikona ne anlama gelir sorusunun etimolojik karşılığı ise; eski Yunanca benzerlik, resim, anlamına gelen "eikon" ve "gibi olmak " anlamına gelen "eikenai" kelimelerinden türetilen bir isimdir. İkona Hristiyan ürünlerinde, dini açıdan kutsal sayılan simgesel imge ve figürler resimler ile tasvir edilir. Kilise ayinlerinde ve bireysel ibadet sırasında, ikona resimlerindeki kutsal kişiler ve olaylar aracılığı ile yaratıcı güçle birleşerek kutsallığa ulaşıldığına inanılır. Antik zamanlarda ilk olarak katakomplardaki Hz. İsa ikona sembolik anlatımları ile mezar taşı tonozlarında ve portrelerinde kullanılan ikonalar, daha sonra tutkal boya ve mum boyalarla İncil anlatılarının tasvirleri ağaç üzerine işlenerek yapılmıştır. Zaman içinde özellikle Bizans İkonoklast dönemlerinden sonra tasvirler gelişip çeşitlenerek sembolizmin kullanıldığı görsel anlatımlarla şekillendirilmiştir. İkona Hristiyan inanç tarihinin ilk günlerinden itibaren görülür. İkona tarihi boyunca farklı yöntemler ile üretilen ikona türleri,  Bizans İmparatoru Konstantin’in İstanbul’u ele geçirip başkent ilan etmesinden sonra değişir. Bu dönemde kilise yapılanmasında yeni bir çağın başlaması ile ikona türleri, Doğu ve Batı Ortodoks kültüründeki ikonalar olarak ikiye ayrılır. Bu tarihten sonra Doğu Roma İmparatorluğunun güçlü etkisi, Hristiyanlık kültürü ve kilise yapılanmasının yükselişe geçmesini sağlar. On dördüncü yüzyıl mimari gelişiminin artması ile ikona türleri çeşitlenerek yaygınlaşmaya başlar. Yasaklar ve kısıtlamalarla dolu Bizans ikona tarihi İkonoklazm döneminin bitişinden sonra sembolik anlatım bırakılır. Kilise ayinlerinde kutsal sınır olarak düşünülen İkonostas bariyerinin yüzeyinin büyümesi, templonlardaki ikona formlarının da büyüyerek ve içerik çeşitlerinin artarak yayılması aynı sürece denk gelir. Doğrudan anlatım yöntemleri ile katedrallerin iç dekorlarında, kiliselerin duvarlarında daha net ve anlaşılır tasvirlere dönüşür. İkonaların en önemli geleneksel işlevlerinden biri de özellikle okur yazarlığın az olduğu dönemlerde, İncil içinde tasvir edilen ilahi olayların önemli detaylarının en ince ayrıntısına kadar işlenerek inananlara anlatılmasıdır. Kutsal kişiler ve yaşadıkları mucizevi olayların ikona üzerinde tasarlanan sahneler ve renkler ile anlatılarak aynı şekilde nesilden nesile aktarılmasını sağlamıştır.

Tüm semavi dinlerin kaynak noktası olan bölgelere yakınlığı nedeniyle ülkemiz, her köşesinde birçok çeşitli inanç sisteminden ibadethanelere sahiptir. Bu nedenle anavatanımızda Hıristiyanlık için dini, tarihi ve kültürel değeri açısından çok önemli kabul edilen birçok yapı vardır. Ülkemiz sınırlarında, Hristiyanlık dinine mensup birçok mezhep ve kültürün önemli kabul ettiği, on dört kiliseden biri olan Demre Noel Baba Kilisesi olarak bilinen Aziz Nikolaos Kilisesi de bu yapılar içindeki hac destinasyonlarından biridir. Bu nedenle özellikle Hıristiyan dinine mensup ziyaretçilerin, Antalya Demre gezilecek yerler arasında ilk duraklarından biri Demre Noel Baba Kilisesidir. İnançları gereği hac amacıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, Demre hatırası almak için Demre ikon hediyelik eşya ürünleri tercih ederler. Demre Antalya geziniz sırasında inancınız gereği hac ziyareti yaptıysanız, çevrenizdeki Hristiyan dost, arkadaş ya da komşularınıza Demre hediyelik eşya olarak ikona almak istiyorsanız, Demre Myros mağazası sizin için en doğru adrestir. Türkiye’nin en büyük hediyelik eşya üreticisi ve toptan satış firması, Demre Grup Şirketlerinin markası olan Myros’ un kaliteli malzeme ve işçilikle ürettiği ikona ürünlerinin arasından tekli veya karma sipariş vererek güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Hediyelik eşya dükkanları, turistik tesisler, kilise, katedral ve tüm ibadethaneler için kurumsal sipariş vererek toptan satın alma yapabilirsiniz. 

En Önemli İkona Temsilcileri Kimlerdir?          

İkona Hristiyan ressamları, tasvir edilen resimlerin sembolleri ile ürettikleri figürlerin prototipi aracılığıyla o kutsal anlara ulaşılacağına, duaların kabul edileceğine ve günahlardan arınılacağına inanırlar. Kutsal ikona figürlerinde kullanılan resim, heykel ya da rölyef uygulamalarında bilinen perspektif, matematik veya geometri kuralları geçerli değildir. Temel amaçları fiziksel ve bilinen dünyanın ötesine bir pencere açmak olan ikonaları resmeden sanatçılar, bilinen bir zaman ve mekânı kurgulamayı önemsemezler. Kendilerine iletilen geleneksel öğretiler ile gerçek dünyadan tamamen farklı tasvirlerle oluşturulan kutsal ikona figürlerinde ruhani ve kutsal işaretlere öncelik verilir. İkona türleri, sanatsal bir eser oluşturma amacından çok kutsallığın ve ruhaniliğin ön plana çıktığı eşyalardır. Kutsal ikona figürlerinin ilk ressamı İncil yazarı Luka olarak kabul edilir. Luka’nın Bakire Meryem İkona figürü tasvirlerinde kullandığı yöntem ve teknikler diğer ikona temsilcileri tarafından gelenekselleştirilir. İkona Hristiyan ressamlarının her bir kutsal figürün ve olayın sahnelenmesindeki yöntemleri, sembolleri el yazmaları ile açıkladıkları özenle korudukları bir desen defterleri bulunur. Bu defterler aracılığı ile geleneksel ikona tasvirlerinin yapılış yöntemleri nesilden nesile aktarılır. En eski defter dokuzuncu ve onuncu yüzyıllarda Romalı Elpius tarafından yazılmış resimli el kitabıdır. İkinci resimli el kitabı da on sekizinci yüzyılda da Athos dağında yaşayan keşiş Fournalı Denis tarafından yazılmıştır. Dünya çapında geleneksel ikona türleri ve  tasvirleri ile ünlü olan ve bu konuda çeşitli okulların kurulmasına öncülük eden kişilerden Ioannis Pagomenos, Andrey Rublyov, Andreas Emmanuel, Tzanes Pavias, Angelos Akotantos, Andreas Ritzos, Nikolaos Tzafouris, Elias Moskos, Manuel Panselinos, Michael Astrapas, Theodoros Poulakis, Georgios Klontzas  en önde gelen ikona temsilcileridir.

İkona Türleri Nelerdir?  

İkona türleri, öncelikle Doğu ve Batı Ortodoks Kilise kültürlerinde kullanılan ikonalar olarak ikiye ayrılır. Hepsinin temel amacı, kişisel mekanlarda tek başına yapılan dualarda, kilise, katedral gibi yerlerde yapılan kutlama, toplu tören ve ayinlerde ibadetin önemli bir parçası ve yol göstericisi olmaktır. İkona türleri, toplumsal ve bireysel iletişim açısından, kutsal değerlerin sembol haline getirilerek, aynı inanca sahip fakat farklı kültürlerden gelen toplumlar arasında, ortak bir dilin oluşturulmasına yardımcı olur. İkonalar, kutsal değerlerin ifade edilmesinin somutlaşmış halidir. Bizans ikona kırıcılık dönemi, Ortodoks kültürünün Doğu ve Batı olarak ayrılmasında önemli bir rol oynamıştır. Kiliseler, katedraller ve evlerdeki dua köşelerini ve duvarlarını süsleyen ilk ikonalardan itibaren dünya üzerinde ikonalar hem doğu batı Ortodoks kültürüne hem de konularına, boyutlarına ve kullanılan malzemeye göre çok farklı türlerde üretilmektedir. İnanç sahiplerinin üstlerinde her zaman taşıyabilecekleri küçük boyutta olanlardan, kilise, manastır, şapellerdeki ikonastas ve duvarlarda sergilenenlerden  okul, askeri alanlar ve evlerdeki tablo, pano ve biblolara kadar değişik kutsal ikona objeleri bulunur. Ancak ikona türleri, içeriğindeki kutsal kişiler ve anlatılan hikayeler temel alınarak İsa İkona, Meryem İkona, Melek İkona, İbadet İkonaları, Aziz İkonaları, Teslis İkonaları, son yemek ikona gibi tanımlayıcı ve didaktik İkona çeşitleri şeklinde yedi farklı kutsal ikona olarak sınıflandırılır. 

1. İbadet İkonaları     

Batı kültüründe el değmeden yapılan ikonalar olarak anılan ve “Kutsal Yüz” olarak da ifade edilen ibadet ikonalarında Hz. İsa, Meryem, Baş Melekler, Vaftizci Yahya ve Azizler gibi kutsal olarak kabul edilen kişilerin tasvirlerine yer verilir. İnançlı kişiler, bu ikonaların ilk örneklerinin hiç insan eli değmeden mucizevi şekilde kendiliğinden oluştuğunu düşünürler. Hristiyanlık kültüründe çok önemli kabul edilen ibadet ikonalarının, dua edenlerin içlerindeki saflığa erişerek dünyanın ötesindeki kutsallığa ulaştığına inanılır. Farklı malzemeler ve şekillendirme yöntemleri ile üretilen, minyatür olanlarından büyük panolara kadar çok çeşitli boyutlarda üretilen ibadet ikonaları kiliselerin, katedrallerin ve kişiye özel mekanların dua köşelerinde kullanılır. Seyahatiniz sırasında kenti ziyaret ettiğinizde en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen ibadet ikonalarını Demre Antalya Myros mağazasındaki çeşitleri arasından seçerek alabilir isterseniz Myros’ un online sistemdeki kataloglarında bulunan çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz.

2. Meryem İkonaları 

Yapılan ilk ikonanın Meryem' e ait olduğu düşünülür. İncil yazarı Luka tarafından   Pentakost‘ tan sonra üç adet Meryem tasviri ortaya çıkarıldığına inanılır. Luka ‘nın elinden çıktığına inanılan ve günümüze kadar ulaşan Meryem İkonalarının en eskisi 6. yüzyıl olarak tarihlenir. Günümüzde bu ilk örneklerden ilham alınarak Meryem Ana'nın hayatı ve hikayeleri ile tasarlanan Meryem ikonaları altın, gümüş gibi değerli metal kaplamalar, değerli veya yarı değerli doğal taş malzemeler ile  kolye, pano, tablo şeklinde serigrafi, rölyef ve el işi kabartma teknikleri ile üretilir. Meryem’ in tek başına veya çocuk İsa ile tasvir edildiği ikona ürünlerinin boyutları, 7 cm ile 5 metre arasında değişir. Demre Antalya seyahatiniz sırasında, en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen Meryem ikonalarını Demre Myros mağazasındaki ikona koleksiyonları arasından seçerek alabilir, isterseniz Myros’ un online sistemdeki kataloglarında bulunan hazır çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz. 

3. İsa İkonaları  

İsa ikonaları çocuk ve yetişkin İsa olarak farklı çeşitlerde tasvir edilir. İsa’ nın çocuk olarak tasvir edildiği ve Çocuk İsa olarak bilinen ikonalar “Tanrı bizimle” düşüncesini ifade eder. Çarmıha gerilmiş ve başı öne düşmüş ağlayan yetişkin İsa İkonaları inanç uğruna çekilen çileyi hatırlatır. Genellikle Pantokrator yani evrenin yaratıcısı, kâinatın hâkimi rolüyle oluşturulan İsa İkonası, sağ eliyle takdis edip sol elinde İncil ‘i tutar ve kurtarıcıyı sembolize eder. Altın varak, gümüş kaplama gibi değerli metaller ve değerli ya da yarı değerli doğal taş süslemeler ile pano, tablo ya da kolye ucu şeklinde el işi kabartma ya da serigrafi teknikleri ile üretilir. Hristiyan yakınlarınız, tanıdıklarınız için Demre hatırası  olarak hediye alabileceğiniz İsa İkonalarının boyutları, anlatıların ve hikayelerin detayına göre, 10 cm ile 3 metre arasında arasındadır. Demre Antalya seyahatiniz sırasında Demre hediyelik eşya çeşitleri arasında olan ve kaliteli malzemeler, üst düzey işçilik ile üretilen İsa ikonalarını, Demre Myros mağazasındaki çeşitleri arasından seçerek alabilir ya da Myros’ un online sistemdeki kataloglarında bulunan hazır çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz. 

4. Aziz İkonaları         

Aziz İkonaları, İncil’de anlatılmak istenen konuyu ve uygulanması istenen davranışı aziz ya da kutsal şehitlerin figürleri ve hikayeleri ile betimleyen ikona türleridir. Bizans döneminden başlayarak günümüze kadar gelen Aziz ikonalarında, aynı zamanda bu kutsal kabul edilen kişilerin sonsuzluğa kadar yaşatılması amaçlanır. Aziz ikonalarına Aziz Nikolaos, Vaftizci Yahya, Aziz Demetrios, Aziz Georgios, Aziz Vasil ‘in ikonaları örnek verilebilir. Altın varak, gümüş kaplama ve swarowski taşlarla üretilen Aziz ikonalarının boyutları 4 cm ve 3 metre arasındadır. Demre Antalya seyahatinizde ziyaret ettiğiniz Demre Noel Baba Kilisesi olarak da bilinen Aziz Nikolaos Kilisesi gezinizde alabileceğiniz en yerinde aziz ikona türü Demre Aziz Nikolaos ikonalarıdır. Noel’de yabancı dostlarınıza hediye edebileceğiniz en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen Aziz  ikonalarını Demre Antalya Myros mağazasındaki çeşitleri arasından seçerek alabilir isterseniz Myros’ un online sistemdeki hazır kataloglarında bulunan çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz.

5. Melek İkonaları     

Melekler, neredeyse her din ve inançta bulunur. Özellikle semavi dinlerde Tanrı'ya hizmet eden görevli varlıklar olduğuna inanılır.  Hristiyanlık teolojisinde Melekler Tanrı’nın iradesine uyan ruhları ve zihinleri olan ama fiziksel bedenleri bulunmayan cisimsiz maddelerdir. Bu kutsal ve ruhani varlıklar arasında en büyük ve en önemlileri ise koruyucu ve kollayıcı olduklarına inanılan Baş Meleklerdir. Ortodoks kilise düzeninde Baş Melek figürlerinin yanında koruyucu olduğuna inanılan farklı figürlerin de olduğu Melek ikonaları çok önemli bir yere sahiptir. Ahşap üzerine altın varak, gümüş veya değerli metal karışımları ile pano ya da tablo şeklinde el işi kabartma veya serigrafi teknikleri ile üretilir. Yortularda, Noel’de hediye edebileceğiniz Melek ikonalarının tasarımlarına türlerine göre boyutları, 4 cm ile 2 metre arasındadır. Demre ikon hediyelik ürün amacı ile aradığınız en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen Melek ikonalarını Demre Antalya Myros mağazasındaki çeşitleri arasından seçerek alabilir isterseniz Myros’ un online sistemdeki kataloglarında bulunan hazır ürün çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz. 

6. Teslis İkonaları       

Teslis ikonaları, Hristiyanlıkta üçe çıkarma, üçleme anlamında kullanılır.  Bu üç unsur; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade edilir. Bu nedenle Teslis ikonaları Baba, Oğul, Kutsal Ruh olarak üç unsurun tasvirlere konu edildiği, üç şekilli tek Tanrı anlayışı anlamında ikona türleridir. Bizans sanatında teslis ikonaları, genellikle üç meleğin Hz. İbrahim’e gelişini gösteren bir sahne ile de tasvir edilir. Üç şekilli tek Tanrı anlayışı inanışa göre tasarlanan Teslis ikonaları, gümüş kaplama üzerine altın varak ve yarı değerli pano ya da tablo şeklinde el işi kabartma veya serigrafi teknikleri ile üretilir. Demre hediyelik eşya ürünleri arasında yer alan en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen Teslis İkonalarını Demre Antalya Myros mağazasındaki ürün çeşitleri arasından seçerek alabilir, isterseniz Myros’ un online sistemdeki kataloglarında bulunan hazır ürün çeşitlerinden güvenle sipariş verebilirsiniz.

7. Tanımlayıcı ve Didaktik İkonalar    

Tanımlayıcı ve didaktik ikonalar, kaynaklarını kutsal kitaptan alır. Tevrat ve İncil ‘deki hikâyelerden, Meryem İsa ve azizlerin yaşamlarından esinlenirler. Tasarımlarında İsa’nın Doğumu, Vaftiz, Suretin değişimi, Kudüs‘e giriş, Mabede takdim, Çarmıhta İsa, Göğe çıkış, Lazarus‘un dirilişi, Diriliş, Paskalya, İsa‘nın doğacağının melek tarafından Meryem‘e müjdelenmesi, Meryem‘in ölümü gibi İncil’de anlatılan on iki konunun yer aldığı anlatılar tasvir edilir. Çeşitli boyutlarda ve türlerde olan, tanımlayıcı ve didaktik ikonalar, Ortodoks kültüründe özellikle okur yazar olmayan halkın eğitimi ve dini duygularının güçlenmesine yardımcı olmayı amaçlar. Demre ikon hediyelik ürünler arasında en kaliteli malzemeler ve işçilik ile üretilen tanımlayıcı ve didaktik ikonaları, Demre Antalya Myros mağazasındaki koleksiyon çeşitleri arasından seçerek alabilir, isterseniz Myros’ un online sistemdeki kataloglarında hazır bulunan ürün çeşitlerinden seçerek güvenle sipariş verebilirsiniz. 

İkonalar Nereden Alınır?         

İnanç sahibinin yaratıcı ile bütünleşerek kutsallığa ulaşmasını amaçlayan ikonalar Hristiyanlığın Ortodoks kültürüne ait  kilise, şapel, katedral gibi ibadethanelerinde ve tüm kişisel mekânların dua köşelerinde kullanılır.  İkonalar aynı anlatıları tasvir etse bile, kullanıldığı malzemeler ve boyutları nedeniyle farklı türlerde üretilirler. Ülkemizde ve dünyada ikona üreten yerli ve yabancı birçok farklı üretici, toptan ve perakende satış yapan firma bulunur. Eğer Demre İkon hediyelik eşya ürünleri arayışınız varsa, sanatçı hassasiyeti ile nitelikli tasarım, kaliteli ürün ve yüksek işçilik kullanılarak üretim yapan Türkiye’nin en büyük hediyelik eşya üreticisi ve toptan satış firması  Myros sizin için en uygun adrestir. Özellikle Demre Antalya seyahatiniz sırasında Demre Noel Baba Kilisesi olarak bilinen Aziz Nikolaos Kilisesini ziyaretiniz sonrasında, Demre Hatırası olarak alabileceğiniz en kaliteli ikona çeşitlerini Demre Myros mağazasındaki koleksiyon ürünleri arasından seçebilirsiniz. İkonaları,Ortodoks kültürüne sahip kişilere, dostlarınız, sevdikleriniz veya iş yaptığınız arkadaşlarınıza, bağlı oldukları inancın kültürel özelliklerine göre hazır ürünlerden alabilir, özellikle Noel, şükran günü ve özel yortularının kutlamalarını yaparken, hediyelerinizle onlara eşlik edebilirsiniz. Aynı zamanda Ortodoks kültürüne ait dini kurumlarda çalışanlara, koleksiyonerlere, diplomat, konsolos, büyükelçi gibi uluslararası öneme sahip yabancı devlet görevlilerine ve Ortodoks din adamlarına Noel, şükran günü ve önemli yortularda kutlamalar için alabilirsiniz. Dini hikayelerin ve kutsal figürlerin resmedildiği değişik boyutlardaki ikona ürünlerini, Myros online web sitesi üzerinden güvenle sipariş vererek satın alabilirsiniz. Demre hediyelik eşya toptancıları, müze girişleri, turistik tesisler Antalya Demre gezilecek yerler rotasında bulunan hediyelik eşya dükkanları, kilise, şapel, katedral ve tüm ibadethanelere kurumsal satın alım yapmak için bayi girişi yaparak toptan sipariş verebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.